SUTEK ÇEVRE

Politikalarımız SUTEK

SUTEK ÇEVRE

KALİTE POLİTİKAMIZ

Arıtma sektöründe inşaat, mekanik, elektrik gruplarında yaptığımız tüm çalışmalarda politikamız; ihtiyaç duyulan tüm taleplerin, minimum maliyet, en uzun ömür, en etkili çözüm, güvenli ve güvenilir sonuç verebilen ürünlere imza atmaktır. Bu çalışmalar esnasında, optimum süre, asgari iş gücü, hata ve kayıp ile en kaliteli ürünleri ortaya koymak kalite politikamızın temelidir.

Üretim öncesi kaliteli, kendini kanıtlayan ve tüm yeterliliklere sahip ürün tedariği, üretim sonrası, minimum revizyon ve onarım, ve hızlı geri dönüş ile anında çözümler yine kalite politikamızın en önemli unsurlarındandır.

SUTEK ÇEVRE

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz tüm projelerin sahadaki imalatlarında, çevrenin izolasyonunun sağlanarak verilebilecek tüm zararların engellenmesi, fabrikamızda gerçekleştirilen tüm imalat ve idari birimlerde çevre bilincinde hareket ederek doğal kaynakların muhafazası ve maksimum geri dönüştürülebilirlik için çabalamak, gerek saha gerek imalat ve idari kısımlarımızda tüm kanuni hükümler, yönetmelikler ve mevzuata uygun şekilde hareket ederek bireysel ve kurumsal olarak hareket etmek çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

SUTEK ÇEVRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Tüm projelerimizde, önleyici tedbirler alınması, olası tehlikelerin ortadan kaldırılması amaçlanmakta olup, kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin güvenli bir ortamda faaliyetlerini devam ettirmesi politikamızın temelini oluşturmaktadır. Sağlanan güvenli ortam sayesinde, uygun çalışma koşullarında üretim yaparak, güvenli, kaliteli, ürünler elde etmek ve bu doğrultuda hedeflerimize ulaşmak vazgeçilmez unsurlarımız arasındadır.

Politikamıza ulaşmamız için kaynaklarımız ;

  • Uymakta yükümlü olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmak,
  • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak için, düzenli eğitim ve organizasyonlar düzenlemek,
  • Zamanında ve doğru risk analizleri yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuatların daha ötesinde, insan sağlığının tüm gerekliliklerini yerine getirmektir.