Yükleniyor

Atıksu Arıtma

Atıksu Arıtma, evrensel kullanım sonucu ortaya çıkan kanalizasyon suları ve benezeri atıksuların arıtılması işleminin genel adıdır. Bu minvalde evsel kullanım sonucu oluşan kanalizasyon sularının, deşarj limitlerine uygun yahut kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere eriştirebilen, klasik aktif çamur / uzun havalandırmalı aktif çamur / ileri biyolojik arıtım prosesleri ile biyolojik arıtımın yapıldığı sistemlerdir.

500 – 300.000 m3/gün ve üzeri kapasitelerde dizayn edilerek çalıştırılabilen sistemler başlıca şu ünitelerden oluşmaktadır ;

Terfi İstasyonları, Fiziksel arıtma üniteleri, ön çökeltim havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltim havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri ve dezenfeksiyon ünitesi.
 Atıksu Arıtma süreçleri yüksek hassasiyet ve  kimyasal teknikler kullanılarak uygulanır ve atıksu sistemleri için müstaki olarak inşa edilen tesislerde uygulanır. Asm Arıtma, gerek atıksu arıtım sistemlerinin kurgulanması, süreçlerinin planlanması ve ön hazırlık çalışmaları gerekse arıtım tesislerinin inşaası ve idamesinde sunduğu hizmetler ile anahtar teslimi çözümler üretmektedir.

Atıksu Arıtmanın Önemi

Atıksu Arıtma süreçleri doğrudan insan sağlığı ve çevre duyarlılığı ile doğrudan ilgilidir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için tabiattan tedarik ettiğimiz ve kullandığımız, ardından atık hale getirdiğimiz suların tabiata geri iadesi, tabiat dengeleri ve atıksuların ortaya çıkartabileceği insan merkezli riskler hasebiyle elzem bir ihtiyaçtır. 

Endüstriyel yaşamın getirdiği yoğun kimyasal kullanımı ve kalabalık yerleşim alanlarının oluşturduğu muazzam boyutlardaki atıksular, tabiatın doğal yollarla sindirebileceği değer aralıklarının çok üzerindedir. Bu sebeple insan eliyle kirletilen suların yine insan eliyle tabiatın sindirimine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Atıksu Arıtma süreçleri, tüm bu faktörler ve ihtiyaçlar doğrultusunda fevkalade öneme sahip bir tüketim sonrası ihtiyaç durumundadır.

Atıksu Arıtmanın Arıtma Süreçlerindeki Yeri

Arıtma süreçleri, birbirinin devamı ve öncüsü olmak üzere pek çok evreden oluşur. Örnek olarak Atıksu Arıtma süreci İçme Suyu Arıtma sürecinin ardılıdır. Su, öncelikle içilebilir ya da endüstriyel alanda kullanılabilir hale getirilir ve tüketim sonrasında atıksu arıtma süreci devreye girer. Arıtma süreçlerinin içerisindeki diğer süreçler kimyasal arıtma, koku arıtma ve gaz arıtma süreçleridir. Bu süreçlerin içerisinde tabiat açısından en hassas olan süreç elbette atıksu arıtma sürecidir. Atıksu arıtma işleminin stabil ve bilimsel yöntemlerle belirlenen değerlere sahip olmaması durumunda suyun tibat tarafından sindirilememesine sebep olur. Bu da içme suyu arıtma sürecinde büyük riskler oluşmasına, kimyasal arıtma sürecinde ise istenilen verimin elde edilememesine sebep olur. Bunun yanında tabiat dengelerini tehdit eder ve gerek bitkisel gerekse tabiat canlıları açısından büyük tehditler meydana getirir. 
 

Asm Arıtma Atıksu Arıtma Hizmetleri

Asm Arıtma, Atıksu Arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılar. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda atıksu arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir. 

Atıksu Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.